Đào hợp nhất

Trở thành một phần của nền
tảng đào hợp nhất Bitcoin
có lợi nhuận cao nhất

Đào hợp nhất cho phép các thợ đào Bitcoin khai thác
sidechain của rsk bằng cách sử dụng cùng một công
việc cho cả hai.

Tại sao đào hợp
nhất với rsk?

Phần thưởng bổ sung cho thợ đào

rsk là nền tảng khai thác hợp nhất Bitcoin số 1 về phần thưởng trả cho thợ đào. Phần thưởng được trả bằng Bitcoin và đến từ phí giao dịch của mạng.
Các thợ đào kiếm được ~ 80% phí cho mỗi khối cạnh tranh được gửi đến mạng (vâng, ngay cả các chú cũng được thưởng!).

Calculate your Profits!

fiat Currency
* Merged Mining rewards are paid in RBTC. 1 RBTC = 1 BTC

Không cần thêm nỗ lực bổ sung

Không cần phần cứng đào mới hoặc tốt hơn. Các cơ sở hạ tầng đào tương tự mà thợ đào sử dụng cho Bitcoin có thể được sử dụng đồng thời để đào rsk.

Mạng Bitcoin được ưu tiên

rsk thúc đẩy mạng Bitcoin thông qua việc thực hiện các giao dịch phức tạp hơn có thể được thanh toán bằng Bitcoin. Do đó, giúp hệ sinh thái Bitcoin phát triển và đóng góp vào sự bền vững lâu dài của nó.

Nền tảng hợp đồng thông minh an toàn nhất

Nhờ Đào hợp nhất, rsk là Nền tảng Hợp đồng Thông minh an toàn nhất và là một trong những blockchain an toàn nhất trên thế giới.

Tham gia vào Nền kinh tế Đào Hợp nhất rsk

Nếu bạn là một thợ đào

, hãy yêu cầu nhóm đào (mining pool) của bạn bắt đầu thực hiện đào hợp nhất với rsk!

Nếu bạn là một nhóm thợ đào,

hãy làm theo các bước dưới đây:

1. Thiết lập nút rsk của bạn.

A.   Tải xuống nút.
B.   Chỉ định tệp cấu hình của riêng bạn.
C.   Thiết lập cấu hình nút của bạn để có năng lực đào.

2. Điều chỉnh phần mềm nhóm thợ đào của bạn để thực hiện đào hợp nhất.

Sử dụng các nhóm đào hợp nhất dùng ngay được của chúng tôi. Những nhóm này là các nhóm phổ biến nhất với chức năng của nó được mở rộng để thực hiện đào hợp nhất. Các chuyên gia của chúng tôi đã phát triển các điện toán, và sau khi thử nghiệm rộng rãi, đảm bảo rằng hoạt động của Bitcoin không bị ảnh hưởng bởi việc khai thác hợp nhất dưới bất kỳ hình thức nào.

Hoặc

Thực hiện theo hướng dẫn triển khai đào hợp nhất của chúng tôi
và mở rộng nhóm đào của bạn

3. Bắt đầu đào!

RSK là Nền tảng đào hợp nhất bằng Bitcoin
có lợi nhuận cao nhất.

* Số liệu thống kê tương ứng đến tháng 4 năm 2020..

** Giá coin được sử dụng trong tính toán là từ ngày 28 tháng 4 năm 2020.

Tất cả thông tin hiển thị trong bảng trên là kết quả phân tích được thực hiện bởi các chuyên gia của chúng tôi. Nếu bạn tin rằng điều gì đó không đúng, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Hỗ trợ vai trò lãnh đạo của Bitcoin

rsk giúp hệ sinh thái Bitcoin phát triển trong các lĩnh vực sau:

Khả năng mở rộng

Nền tảng rsk thúc đẩy mạng Bitcoin nhờ vào khả năng hợp đồng thông minh của nó. Hợp đồng thông minh cho phép các trường hợp sử dụng phức tạp hơn nhiều như giao dịch ngoài chuỗi. Các giao dịch này làm tăng đáng kể doanh thu của mạng lưới và là chìa khóa để cung cấp khả năng mở rộng cho hệ sinh thái Bitcoin.

Tính năng

Mạng Bitcoin được nền tảng rsk tận dụng vì nó cho phép lưu trữ nhiều trường hợp sử dụng nhắm vào Tài chính phi tập trung (DeFi), Tài sản ổn định, Danh tính kỹ thuật số (danh tiếng), Chương trình khách hàng trung thành, Khả năng truy xuất nguồn gốc, Tác động xã hội và nhiều hơn nữa.

Khả năng tương tác

Các blockchains miền cụ thể khác nhau có thể được liên kết bằng các cầu nối. Rsk đã xây dựng cầu nối hiệu quả đầu tiên được liên kết với Bitcoin, cho phép sử dụng bitcoin để thanh toán cho việc thực hiện các hợp đồng thông minh. Bằng cách cung cấp công nghệ tiên tiến để xây dựng cầu nối giữa các blockchain khác nhau và Bitcoin, rsk mở rộng các ứng dụng có thể có của bitcoin.

Câu hỏi của bạn đã được trả lời

Các chi tiết kỹ thuật khó của đào hợp nhất RSK là gì?

Tìm hiểu thêm

Các khoản phí được thanh toán như thế nào?

Phí được thanh toán bằng một hợp đồng thông minh gọi là  REMASC

Vì sao phần thưởng khối suôn sẻ?

Tìm hiểu them

Có bao nhiêu thợ đào Bitcoin đang đào hợp nhất với RSK?

Kiểm tra trang  web thống kê của chúng tôi

Bạn có thêm câu hỏi liên quan?

Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi tại mining@iovlabs.org

Theo dõi bản tin của chúng tôi